Формування системи стратегічного фінансового контролінгу на підприємстві

Для формування системи створюється спеціальна робоча група, до якої входять експерти Львівської політехніки та представники бізнесу.
Експерти надають методичну та організаційну допомогу, оцінюють конкурентну ринкову позицію і можливості для розвитку підприємств, допомагають ідентифікувати потреби менеджерів в інформаційному забезпеченні прийняття стратегічних управлінських рішень.

У результаті керівництво підприємства отримує рекомендації щодо організування та методичні аспекти з формування системи стратегічного фінансового контролінгу, що фокусується на процесах створення вартості для споживачів.

Основні переваги
  • систематизація стратегічних факторів успіху підприємств на  основі кількісного оцінювання конкурентних переваг, вузьких  місць, зовнішніх загроз і можливостей стратегічного характеру;
  • постійний консультаційний супровід під час практичної  реалізації розроблених рекомендацій.
Пропонуємо
методичні рекомендації щодо формування системи стратегічного фінансового контролінгу на підприємстві
Підрозділи, яких стосується розробка