Формування систем стрес-менеджменту в умовах європейської інтеграції

Здійснюється формування та надається консультаційна підтримка щодо використання систем стрес-менеджменту на підприємствах в умовах європейської інтеграції. Це дає змогу використовувати політику активного реагування, здійснювати випередження динамічних змін, ефективно прогнозувати умови функціонування, протидіяти непередбачуваним обставинам негативної дії, запобігати кризовим явищам тощо. Сформовані системи стрес-менеджменту допомагають долати негативні події, чинники, явища, умови і відхилення у діяльності підприємств.

Основні переваги
  • використання комплексного інструментарію, що охоплює  антикризовий, адаптивний, реактивний, рефлексивний та  антисипативний менеджмент;
  • ефективна протидія стрес-факторам і подолання стресових  ситуацій на підприємстві, у його підрозділах та серед  працівників.
Вирішує проблеми

управління особистісними, груповими та корпоративними стресами, що виникають у діяльності підприємства, з метою подолання критичних небажаних відхилень, які негативно впливають на функціонування суб'єкта господарювання.

Пропонуємо
розроблення, впровадження та підтримка комплексних систем стрес-менеджменту на підприємстві
Підрозділи, яких стосується розробка