Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків

Розроблено метод вибору механізму державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві відповідно до рівня деструктивного впливу господарської діяльності. Сформовано методологічні засади з оцінювання та прогнозування прямих та непрямих техногенних збитків у національному господарстві. Обґрунтовано модель техносолітону на основі індустріального симбіозу економічних структур з метою досягнення стрімкого зменшення техногенного забруднення довкілля.

Основні переваги
  • охоплення всього спектру деструктивного техногенного впливу  господарської діяльності на населення, довкілля й економіку;
  • одночасне мінімізування техногенних збитків і максимізування  прибутків бізнесу.
Вирішує проблеми

обґрунтування заходів і планів дій щодо регулювання деструктивного впливу господарської діяльності під час розроблення стратегічних планів, програм соціально-економічного розвитку та при формуванні дохідної й видаткової частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Пропонуємо
створення спільного техносолітону для зменшення техногенних збитків разом зі збільшенням прибутків та балансуванням інтересів партнерів
Підрозділи, яких стосується розробка