Біо- та фіторемедіація стічних вод малих населених пунктів

Запропоновано спосіб очищення водних стоків шляхом інокуляції активної біомаси анамокс-бактерій та заселення вищими рослинами. Такий спосіб дає змогу видалити полютанти, зокрема біогенний азот, із забруднених екосистем та покращити параметри стічних вод.

Основні переваги
  • екологічні, близькі до природних технології очищення побутових стічних вод;
  • можливість використання переробленої біомаси рослин  як біопалива.
Вирішує проблеми

екологічного очищення водної екосистеми; стану довкілля в регіон

Пропонуємо
спільне оформлення дослідних робіт, доопрацювання розробки до промислового рівня, спільне впровадження
Підрозділи, яких стосується розробка