Автоматизована система геодезичного моніторингу

Програмний модуль автоматизованої системи геодезичного моніторингу передбачає збирання, аналізування та опрацювання результатів вимірів з різних геодезичних пристроїв, сенсорів та давачів (електронних тахеометрів, ГНСС приймачів, цифрових нівелірів, інклінометрів, метеосенсорів, акселерометрів тощо).

Збирання та опрацювання інформації реалізовано на базі ПК, до якого підключаються усі необхідні прилади. Передбачено обмін інформацією між приладами і ПК за допомогою дротових та радіоканалів.

Результати спостережень можна опрацьовувати в режимі реального часу. На бажання замовника може бути розроблений графічний додаток для візуалізації результатів вимірів і результатів їх опрацювання.

Основні переваги
  • вартість системи у 3-4 рази менша порівняно з закордоними аналогами;
  • можливість визначення координат у режимі «реального часу»;
  • точність визначення просторового розташування пунктів мережі моніторингу на рівні 2 мм у плані та 3 мм по висоті на території до 2 кв. км;
  • можливість бездротової передачі даних від геодезичних пристроїв до сервера.
Вирішує проблеми
  • автоматизованого збирання і реєстрування у режимі реального часу даних з геодезичного обладнання та геотехнічних давачів;
  • зберігання інформації про геометричні параметри, деформації і зміну положення в просторі і в часі великих інженерних споруд з метою її аналізу та попередження руйнівним процесам і техногенним катастрофам.
Пропонуємо
реалізацію готової продукції
Підрозділи, яких стосується розробка