Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі
Ліске О.М.
к.ф.-м.н., доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах
Лаврів О.А.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст
Ясінський М.Р.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)
Лукомська З.В.
д.арх., проф. Бевз М.В.
доктора архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Панас Я.В.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства
Рябкова О.В.
д.е.н., проф. Яремко І.Й.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста
Назарук М.В.
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп'ютерних мережах
Федевич О.Ю.
к.ф.-м.н., доц. Дронюк І.М.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів
Олійник І.С.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.05
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування
Баглай І.Є
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах
Кирик М.І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів
Походило Н.Т.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
доктора хімічних наук
02.07.2018
Д 35.052.01
Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства
Бойчук А.Б.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку
Брич М.В.
д.т.н., доц. Стрихалюк Б.М.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств
Прокопенко І.В.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем
Безсонов Є.М.
к.т.н., доц. Андрєєв В.І.
кандидата технічних наук
27.06.2018
К 35.052.22
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури
Кошова Б.Р.
д.е.н., проф. Теребух А.А.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ - поч. ХХІ ст.
Кравців О.Р.
д.ю.н., проф. Гураль П.Ф.
кандидата юридичних наук
26.06.2018
Д 35.052.19
Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення
Козюренко Р.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
26.06.2018
Д 35.052.19
Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття
Гебрин-Байди Л.В.
д.ф-м.н., проф. Железняк О.О.
кандидата технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.12
Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля)
Мендель В.Д.
д.т.н.проф. Мельник В.М.
кандидата технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.12
Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки
Барило Г.І.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
доктора технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.13
Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді
Ставкова С.Г.
к.пед.н., доц. Гайдук Н.М.
кандидата педагогічних наук
19.06.2018
К 35.052.24
Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі
Калінська О.П.
д.пед.н., доц. Сушенцева Л.Л.
кандидата педагогічних наук
19.06.2018
К 35.052.24
Несуча здатність та деформативність багатошарових плит перекриття
Вознюк Л.І.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17
Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі
Гев'юк І.М.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17
Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону
Ромашко В.М.
д.т.н., проф. Бабич Є.М.
доктора технічних наук
14.06.2018
Д 35.052.17
Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь
Мочурад Л.І.
д.т.н., проф. Пукач П.Я.
кандидата технічних наук
08.06.2018
Д 35.052.05
Основи технологій одержання композитів на основі поліестер - полівінілхлоридних зв’язних
Катрук Д.С.
д.т.н., проф. Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
08.06.2018
Д 35.052.07
Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому
Миляник О.В.
д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
кандидата технічних наук
08.06.2018
К 35.052.22