Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі
Гев'юк І.М.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17
Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону
Ромашко В.М.
д.т.н., проф. Бабич Є.М.
доктора технічних наук
14.06.2018
Д 35.052.17
Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь
Мочурад Л.І.
д.т.н., проф. Пукач П.Я.
кандидата технічних наук
08.06.2018
Д 35.052.05
Основи технологій одержання композитів на основі поліестер - полівінілхлоридних зв’язних
Катрук Д.С.
д.т.н., проф. Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
08.06.2018
Д 35.052.07
Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому
Миляник О.В.
д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
кандидата технічних наук
08.06.2018
К 35.052.22
Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі
Іващишин Ф.О.
д.т.н., проф. Григорчак І.І.
доктора технічних наук
07.06.2018
Д 35.052.13
Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів
Бабінська С.Я.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
30.05.2018
Д 35.052.03
Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств
Бортнікова М.Г.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
30.05.2018
Д 35.052.03
Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл
Ференсович Р.Я.
д.т.н., проф. Журахівський А.В.
кандидата технічних наук
25.05.2018
Д 35.052.02
Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів
Садова М.М.
к. ф.-м.н., доц. Бордун І.М.
кандидата технічних наук
24.05.2018
Д 35.052.13
Органічні світловипромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів
Турик П.М.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
кандидата технічних наук
24.05.2018
Д 35.052.13
Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управління якістю на молокопереробних підприємствах
Остапʼюк С.Д.
д.т.н.,проф. Микийчук Микола Миколайович
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.21
Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення
Аркушенко П.Л.
д.т.н., с.н.с. Яковлев Максим Юрійович
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.21
Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі
Вавричук П.Г.
д.т.н., с.н.с. П'янило Ярослав Данилович
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів
Волочій С.Б.
д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
кандидата технічних наук
17.05.2018
Д 35.052.05
Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних коштів службовими особами
Писарчук І.В.
д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
кандидата юридичних наук
04.05.2018
К 35.052.23
Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот
Трач О.Р.
д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович
кандидата технічних наук
04.05.2018
Д 35.052.05
Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу
Микіч Х.І.
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
кандидата технічних наук
04.05.2018
Д 35.052.05
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика
Желік М.Б.
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
кандидата юридичних наук
03.05.2018
К 35.052.23
Процесуальна діяльність захисника зі спростування підозри (обвинувачення)
Маслюк О.В.
д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович
кандидата юридичних наук
03.05.2018
К 35.052.23
Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах
Семенюк М.В.
к.т.н., доц. Бойко Тетяна Владиславівна
кандидата технічних наук
23.04.2018
Д 35.052.09
Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива
Госовський Р.Р.
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
кандидата технічних наук
23.04.2018
Д 35.052.09
Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу
Красько О.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах
Янишин В.Б.
к.т.н., доц. Кирик Мар’ян Іванович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей
Петрученко О.С.
к.ф.-.м.н., доц. Величко Лев Дмитрович
кандидата технічних наук
18.04.2018
Д 35.052.06
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості
Чорноус В.О.
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
доктора хімічних наук
17.04.2018
Д 35.052.01
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Лунін В.В.
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
кандидата хімічних наук
16.04.2018
Д 35.052.01
Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу
Руда М.В.
д.т.н., проф. Обшта Анатолій Феліксович
кандида технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження
Любчик О.С.
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
кандидата технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою
Нагурський А.О.
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07