Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу
Микіч Х.І.
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
кандидата технічних наук
04.05.2018
Д 35.052.05
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика
Желік М.Б.
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
кандидата юридичних наук
03.05.2018
К 35.052.23
Процесуальна діяльність захисника зі спростування підозри (обвинувачення)
Маслюк О.В.
д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович
кандидата юридичних наук
03.05.2018
К 35.052.23
Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах
Семенюк М.В.
к.т.н., доц. Бойко Тетяна Владиславівна
кандидата технічних наук
23.04.2018
Д 35.052.09
Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива
Госовський Р.Р.
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
кандидата технічних наук
23.04.2018
Д 35.052.09
Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу
Красько О.В.
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах
Янишин В.Б.
к.т.н., доц. Кирик Мар’ян Іванович
кандидата технічних наук
20.04.2018
Д 35.052.10
Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей
Петрученко О.С.
к.ф.-.м.н., доц. Величко Лев Дмитрович
кандидата технічних наук
18.04.2018
Д 35.052.06
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості
Чорноус В.О.
д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
доктора хімічних наук
17.04.2018
Д 35.052.01
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Лунін В.В.
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
кандидата хімічних наук
16.04.2018
Д 35.052.01
Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу
Руда М.В.
д.т.н., проф. Обшта Анатолій Феліксович
кандида технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження
Любчик О.С.
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
кандидата технічних наук
12.04.2018
Д 35.052.21
Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та бурого вугілля
Швед М.Є.
д.т.н., проф. Пиш’єв Сергій Вікторович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою
Нагурський А.О.
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
кандидата технічних наук
30.03.2018
Д 35.052.07
Економічне оцінювання та формування кон'юнктури ринку автомобілебудівної продукції
Терлецька В.О.
д.е.н., проф. Поплавська Ж. В.
кандидата економічних наук
30.03.2018
Д 35.052.03
Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств
Ситник Й. С.
д.е.н., проф. Кузьмін О. Є.
доктора економічних наук
30.03.2018
Д 35.052.03
Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації
Коваль О.Я.
д.ю.н., доц. Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна
кандидата юридичних наук
30.03.2018
Д 35.052.19
Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід
Шинкар Т.І.
к.ю.н. Скочиляс-Павлів Ольга Василівна
кандидата юридичних наук
30.03.2018
Д 35.052.19
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти.
Дончак В.А.
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
доктора хімічних наук
29.03.2018
Д 35.052.01
Економіко-екологічне управління сталим розвитком підприємств залізничного транспорту
Двуліт З.П.
д.е.н., проф. Бакаєв Леонід Олександрович
доктора економічних наук
29.03.2018
Д 35.052.03
Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств
Базилевич П.Р.
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
кандидата економічних наук
29.03.2018
Д 35.052.03
Наукові основи одержання композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів
Гриценко О.М.
д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
доктора технічних наук
23.03.2018
Д 35.052.07
Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті
Семків І.В.
д.ф.-м.н., проф. Ільчук Г.А.
кандидата технічних наук
22.03.2018
Д 35.052.13
Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування
Густі М.І.
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
доктора технічних наук
16.03.2018
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення інформаційно- технологічного супроводу процесів у галузі туризму
Савчук В.В.
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
кандидата технічних наук
16.03.2018
Д 35.052.05
Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа
Швороб І.Б.
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
кандидата технічних наук
15.03.2018
Д 35.052.05
Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені
Візнович О.В.
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
кандидата технічних наук
15.03.2018
Д 35.052.05
Метаантропологія менталітету: правовий вимір
Коваль І. М.
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
кандидата юридичних наук
06.03.2018
Д 35.052.19
Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень
Гарасим Д.І.
д.т.н., проф. Лабай Володимир Йосифович
кандидата технічних наук
06.03.2018
Д 35.052.04
Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива
Мисак С.Й.
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
кандидата технічних наук
06.03.2018
Д 35.052.04