Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання
Жидачевський Я.А.
Убізський С.Б.
доктора технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників
Іванюк Х.Б.
Стахіра П.Й.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах
Анісімова М.В.
Скворцов І.Б.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства
Бирка М.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
28.03.2016
Д 35.052.03
Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією
Мельничук С.І.
Николайчук Я.М.
доктора технічних наук
25.03.2016
Д 35.052.08
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних
Крепич С.Я.
Стахів П.Г.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії
Порплиця Н.П.
Дивак М.П.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу
Яковина В.С.
Федасюк Д.В.
доктора технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності
Ізонін І.В.
Пелешко Д.Д.
кандидата технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.14
Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук
Космина Ю.М.
Захарчин Г.М.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств
Том’юк О.Я.
Юринець О.В.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою
Шиманський В.М.
Соколовський Я.І.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах
Давидок А.Є.
Чернуха О.Ю.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу
Барус М.М.
Вовк М.В.
кандидата хімічних наук
04.03.2016
Д 35.052.01
Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Зварич В.І.
Новіков В.П.
кандидата хімічних наук
04.03.2016
Д 35.052.01
Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода
Полуян А.В.
Пилипенко О.І.
кандидата технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.06
Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів
Федик В.В.
Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.06
Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом
Дембіцький В.М.
Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
26.02.2016
К 35.052.20
Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку
Декуша Л.В.
Бабак В.П.
доктора технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.08
Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд
Шандрович В.Т.
Мальований М.С.
кандидата технічних наук
26.02.2016
К 35.052.22
Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості
Хоменко О.І.
Будішевська О.Г.
кандидата хімічних наук
22.02.2016
Д 35.052.01
Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот
Монька Н.Я.
Лубенець В.І.
кандидата хімічних наук
22.02.2016
Д 35.052.01
Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства
Бонецький О.О.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
15.02.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств
Сиротинська Н.М.
Мельник О.Г.
кандидата економічних наук
15.02.2016
Д 35.052.03
Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Андрійчук Ю.А.
Захарчин Г.М.
кандидата економічних наук
12.02.2016
Д 35.052.03
Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств
Лесик Л.І.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
12.02.2016
Д 35.052.03
Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології
Лозинська О.В.
Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
10.02.2016
Д 35.052.05
Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів
Політанський Р.Л.
Бобало Ю.Я.
доктора технічних наук
05.02.2016
Д 35.052.10
Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом
Мащак А.В.
Озірковський Л.Д.
кандидата технічних наук
05.02.2016
Д 35.052.10
Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем надвисокочастотного діапазону
Оборжицький В.І.
Прудиус І.Н.
доктора технічних наук
04.02.2016
Д 35.052.10