Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х – 1950-х рр.: історико-правове дослідження
Мамонтов І.О.
Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
31.05.2016
Д 35.052.19
Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи
Тюн В.М.
Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
31.05.2016
Д 35.052.19
Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність
Фігурка О. М.
Новіков В. П.
кандидата хімічних наук
30.05.2016
Д 35.052.01
Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону
Лень Ю. Т.
Новіков В. П..
кандидата хімічних наук
30.05.2016
Д 35.052.01
Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі
Лук’янченко Ю.О.
Марченко О.М.
кандидата технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.12
Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів
Ліщук Р. І.
Кучерук В.Ю.
кандидата технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.08
Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів
Фис М. М.
Черняга П. Г.
доктора технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.12
Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності
Алєксєєва К. А.
Пелещишин А. М.
кандидата технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу
Оборська О.В.
Литвин В.В.
кандидата технічних наук
27.05.2016
Д 35.052.05
Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань
Кухтар Д.В.
Ільків Є.Ю.
кандидата технічних наук
26.05.2016
Д 35.052.12
Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж
Пішко Ю. Р.
Костецька Я. М.
кандидата технічних наук
26.05.2016
Д 35.052.12
Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів
Огренич Є.В.
Шило Г.М.
кандидата технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.05
Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик
Яворський Н.Б.
Кособуцький П.С.
кандидата технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.05
Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки
Клим Г.І.
Шпотюк О.Й.
доктора технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.13
Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro
Крвавич А.С.
Новіков В.П.
кандидата технічних наук
17.05.2016
Д 35.052.09
Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук
Павлюк І.В.
Новіков В.П.
кандидата технічних наук
17.05.2016
Д 35.052.09
Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів
Климко В.І.
Щур І.З.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.02
Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій
Балук І.М.
Пелешко І.Д.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами
Стечишин М.С.
Саницький М.А.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів
Гладій А.І.
Ятчишин Й.Й.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.07
Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі
Ларук Ю.В.
Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.07
Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання
Яцюк В.М.
Грищук Б.Д.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій
Тарас Р. С.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств
Скворцов Д.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств
Ковальчук Г.Р.
Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
Ільницька Т.М.
Паракуда В.В.
кандидата технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.21
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю
Ховерко Ю.М.
Дружинін А.О.
доктора технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.13
Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів
Шлапко Л.В.
Ніколаєнко В.А.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури
Аль-Ода Насір Алі
Єксарьова Н.М.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти
Проць І.М.
Назар Ю.С.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19