Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик
Яворський Н.Б.
Кособуцький П.С.
кандидата технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.05
Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки
Клим Г.І.
Шпотюк О.Й.
доктора технічних наук
19.05.2016
Д 35.052.13
Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro
Крвавич А.С.
Новіков В.П.
кандидата технічних наук
17.05.2016
Д 35.052.09
Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук
Павлюк І.В.
Новіков В.П.
кандидата технічних наук
17.05.2016
Д 35.052.09
Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів
Климко В.І.
Щур І.З.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.02
Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій
Балук І.М.
Пелешко І.Д.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами
Стечишин М.С.
Саницький М.А.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.17
Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів
Гладій А.І.
Ятчишин Й.Й.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.07
Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі
Ларук Ю.В.
Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
13.05.2016
Д 35.052.07
Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання
Яцюк В.М.
Грищук Б.Д.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій
Тарас Р. С.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
05.05.2016
Д 35.052.01
Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств
Скворцов Д.І.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств
Ковальчук Г.Р.
Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
29.04.2016
Д 35.052.03
Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі
Ільницька Т.М.
Паракуда В.В.
кандидата технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.21
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю
Ховерко Ю.М.
Дружинін А.О.
доктора технічних наук
14.04.2016
Д 35.052.13
Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів
Шлапко Л.В.
Ніколаєнко В.А.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури
Аль-Ода Насір Алі
Єксарьова Н.М.
кандидата архітектури
12.04.2016
Д 35.052.11
Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти
Проць І.М.
Назар Ю.С.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект
Соха С.І.
Ковалів М.В.
кандидата юридичних наук
11.04.2016
Д 35.052.19
Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства
Задерецька Р.І.
Партин Г.О.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах
Черноусов Є.Ю.
Глікін М.А.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств
Паук О.Є.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
08.04.2016
Д 35.052.03
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами
Гриценко Ю.Б.
Пиш'єв С.В.
кандидата технічних наук
08.04.2016
Д 35.052.07
Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві
Шпакович І.Р.
Олексів І.Б.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства
Саталкіна Л.О.
Скибінський О.С.
кандидата економічних наук
06.04.2016
Д 35.052.03
Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження
Країнський П.І.
Бліхарський З.Я.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою
Вибранець Ю.Ю.
Іваник І.Г.
кандидата технічних наук
01.04.2016
Д 35.052.17
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання
Жидачевський Я.А.
Убізський С.Б.
доктора технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників
Іванюк Х.Б.
Стахіра П.Й.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.13
Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом
Демчина Х.Б.
Коваль П.М.
кандидата технічних наук
31.03.2016
Д 35.052.17