Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків
Ранг Абдулкарим
Дорожинський О. Л.
кандидата технічних наук
25.11.2016
Д 35.052.12
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними
Лопушанський О. М.
Марченко О. М.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів
Вовк А. І.
Третяк К. Р.
кандидата технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.12
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв
Вісьтак М. В.
Микитюк З. М.
доктора технічних наук
24.11.2016
Д 35.052.13
Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження
Кожан В. В.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження
Равлінко З. П.
Романова А.С.
кaндидaтa юридичних нaук
21.11.2016
Д 35.052.19
Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем
Комолов Д. І.
Бараннік В.В.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах
Селюченко М. О.
Климаш М. М.
кандидата технічних наук
18.11.2016
Д 35.052.10
Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур
Вовчук Д. А.
Політанський Л. Ф.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень
Фабіровський С. Є.
Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
17.11.2016
Д 35.052.10
Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання
Ракоча І. І.
Попович В. С.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва
Падлецька Н. І.
Дивак М. П.
кандидата технічних наук
03.11.2016
Д 35.052.05
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах
Муляревич О. В.
Голембо В. А.
кандидата технічних наук
28.10.2016
Д 35.052.08
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення
Луцюк І. В.
Вахула Я.І.
доктора технічних наук
17.10.2016
Д 35.052.09
Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування
Палюх А. І.
Благута Р. І.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
Коваль Ю. Є.
Гумін О. М.
кандидата юридичних наук
13.10.2016
К 35.052.23
Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства
Холявка Л. Ю.
Князь С. В.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство
Федорчак О. Є.
Георгіаді Н. Г.
кандидата економічних наук
12.10.2016
Д 35.052.03
Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань
Федевич Л. С.
Алєксєєв І.В.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами
Івашків О. П.
Братичак М. М.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Розвиток диверсифікації на підприємствах
Дрималовська Х. В.
Скибінський О. С.
кандидата економічних наук
10.10.2016
Д 35.052.03
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками
Радь Н. І.
Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
10.10.2016
Д 35.052.01
Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір
Стахура Б.І.
Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження
Білас А. І.
Камінська Н. В.
кандидата юридичних наук
04.10.2016
Д 35.052.19
Розвиток системи управління житловим фондом в Україні
Мороз Н. В.
Алєксєєв І. В.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств
Нагірна М. Я.
Мельник О. Г.
кандидата економічних наук
03.10.2016
Д 35.052.03
Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
Цьвок М. С.
Остапенко О. І.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр
Андрусишин Р. М.
Гарасимів Т. З.
кандидата юридичних наук
30.09.2016
Д 35.052.19
Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля
Синявский А.Т.
Назарчук З. Т.
доктора технічних наук
08.09.2016
Д 35.052.05
Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів
Гожий О. П.
Бідюк П. І.
доктора технічних наук
26.08.2016
Д 35.052.14