Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ - початку ХХІ століть
Борис А.М.
д. арх., проф. Черкес Б.С.
Кандидата архітектури
05.09.2017
Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів
Семироз Н.Г.
д. арх., проф. Слєпцов О.С.
Кандидата архітектури
05.09.2017
Принципи архітектурно-планувальної організації гелікортів
Семироз Н. Г.
Слєпцов О. С.
кандидата архітектури
05.09.2017
Д 35.052.11
Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ – початку ХХІ століть
Борис А. М.
Черкес Б. С.
кандидата архітектури
05.09.2017
Д 35.052.11
Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття
Андрусяк І. П.
Ортинський В. Л.
кaндидaтa юридичних нaук
01.07.2017
Д 35.052.19
Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження
Грень Н. М.
Жаровська І. М.
кaндидaтa юридичних нaук
01.07.2017
Д 35.052.19
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади
Істоміна К. Ю.
Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
30.06.2017
К 35.052.24
Стратегічне управління розвитком туризму в Україні
Масюк Ю. О.
Грищук А.М.
кандидата економічних наук
30.06.2017
Д 35.052.03
Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств
Красілич І.О.
Штангрет А.М.
кандидата економічних наук
30.06.2017
Д 35.052.03
Філософсько-правова концепція української полемічної літератури
Колич О. І.
Сливка С. С.
кaндидaтa юридичних нaук
30.06.2017
Д 35.052.19
Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Австралії
Яремко Г. В.
Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
29.06.2017
К 35.052.24
Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу
Триндюк В. А.
Кутузова Г. І.
кандидата педагогічних наук
29.06.2017
К 35.052.24
Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір
Панчишин Р. І.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
23.06.2017
Д 35.052.19
Архітектура авангардного модернізму в Україні : генеза та спадщина
Смоленська С. О.
без консультування
доктора архітектури
23.06.2017
Д 35.052.11
Обов’язки особи: теoретикo-прaвoвий вимiр
Юрчак І. Р.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
23.06.2017
Д 35.052.19
Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу)
Руденко М. О.
Ніколаєнко В. А.
кандидата архітектури
23.06.2017
Д 35.052.11
Юридичні засоби формування колективної правосвідомості
Муж В. В.
Гарасимів Т. З.
кaндидaтa юридичних нaук
22.06.2017
Д 35.052.19
Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин
Поліщук Л. К.
Харченко Є. В.
доктора технічних наук
21.06.2017
Д 35.052.06
Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень
Кунта О. Є.
Кузьо І. В.
кандидата технічних наук
21.06.2017
Д 35.052.06
Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами
Макарчук О. В.
Щур І.З.
доктора технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02
Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії
Щур В. І.
Лозинський А.О.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.02
Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах
Думич С. С.
Пелішок В.О.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.10
Підвищення ефективності оцінювання надійності радіоелектронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики відмов
Заярнюк П. М.
Недоступ Л.А.
кандидата технічних наук
02.06.2017
Д 35.052.10
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів
Нагорняк М. І.
Самарик В. Я.
кандидата хімічних наук
22.05.2017
Д 35.052.01
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів
Думанська Ю. А.
Новіков В.П.
кандидата хімічних наук
22.05.2017
Д 35.052.01
Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі
Галущак М. О.
Бунь Р. А.
кандидата технічних наук
17.05.2017
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення інформаційно - технологічного супроводу інклюзивного навчання
Шестакевич Т. В.
Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
17.05.2017
Д 35.052.05
Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат)
Онуфрів Я. О.
Шульга Г.М.
кандидата архітектури
16.05.2017
Д 35.052.11
Архітектурна організація об’єктів сучасної рекреації у Карпатському регіоні України
Смадич І. П.
Юрчишин Г. М.
кандидата архітектури
16.05.2017
Д 35.052.11
Формування і ревіталізація середмість історичних міст України
Рибчинський О.В.
Бевз М.В.
доктора архітектури
15.05.2017
Д 35.052.11