Список відповідальних осіб за атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Код та найменування спеціальності

Прізвище, ім’я,
по батькові відповідальної особи

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Адреса електронної пошти

Адреса електронної пошти відповідальної особи

011 Науки про освіту

ГАРАСИМІВ

Тарас Зеновійович

д.ю.н., проф.

заступник директора Інституту права, психології та інноваційної освіти з наукової та міжнародної діяльності

Phd.011@lpnu.ua

taras.z.harasymiv@lpnu.ua

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

ГАРАСИМІВ

Тарас Зеновійович

д.ю.н., проф.

заступник директора Інституту права, психології та інноваційної освіти з наукової та міжнародної діяльності

Phd.015@lpnu.ua

taras.z.harasymiv@lpnu.ua

022 Дизайн

ТОПИЛКО

Світлана Ігорівна

канд. арх.,доц.

доцент кафедри дизайну та основ архітектури

Phd.022@lpnu.ua

svitlana.i.topylko@lpnu.ua

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ТОПИЛКО

Світлана Ігорівна

канд. арх., доц.

доцент кафедри дизайну та основ архітектури

Phd.023@lpnu.ua

svitlana.i.topylko@lpnu.ua

032 Історія та археологія

ІВАСЕЧКО

Ольга Ярославівна

к.політ.н.,

доц.

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Phd.032@lpnu.ua

olha.y.ivasechko@lpnu.ua

033 Філософія

ІВАСЕЧКО

Ольга Ярославівна

к.політ.н.,

доц.

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Phd.033@lpnu.ua

olha.y.ivasechko@lpnu.ua

035 Філологія

ЖУРАВЧАК

Любов Михайлівна

д.т.н., с.н.с.

професор кафедри програмного забезпечення

Phd.035@lpnu.ua

liubov.m.zhuravchak@lpnu.ua

051 Економіка

ЗАВЕРБНИЙ

Андрій Степанович

д.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Phd.051@lpnu.ua

andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

МИЩИШИН

Ольга Львівна

доктор філософії

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Phd.051-2@lpnu.ua

olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua

052 Політологія

ІВАСЕЧКО

Ольга Ярославівна

к.політ.н.,

доц.

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Phd.052@lpnu.ua

olha.y.ivasechko@lpnu.ua

053 Психологія

ГАРАСИМІВ

Тарас Зеновійович

д.ю.н., проф.

заступник директора Інституту права, психології та інноваційної освіти з наукової та міжнародної діяльності

Phd.053@lpnu.ua

taras.z.harasymiv@lpnu.ua

054 Соціологія

ІВАСЕЧКО

Ольга Ярославівна

к.політ.н.,

доц.

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Phd.054@lpnu.ua

olha.y.ivasechko@lpnu.ua

071 Облік і оподаткування

ЗАВЕРБНИЙ

Андрій Степанович

д.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Phd.071@lpnu.ua

andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

МИЩИШИН

Ольга Львівна

доктор філософії

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Phd.071-2@lpnu.ua

olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ЗАВЕРБНИЙ

Андрій Степанович

д.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Phd.072@lpnu.ua

andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

МИЩИШИН

Ольга Львівна

доктор філософії

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Phd.072-2@lpnu.ua

olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua

073 Менеджмент

ЗАВЕРБНИЙ

Андрій Степанович

д.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Phd.073@lpnu.ua

andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

МИЩИШИН

Ольга Львівна

доктор філософії

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Phd.073-2@lpnu.ua

olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua

075 Маркетинг

ЗАВЕРБНИЙ

Андрій Степанович

д.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Phd.075@lpnu.ua

andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

МИЩИШИН

Ольга Львівна

доктор філософії

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Phd.075-2@lpnu.ua

olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

БЕЦЬ

Мар’яна Тиберіївна

к.е.н., доц.

доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Phd.076@lpnu.ua

mariana.t.bets@lpnu.ua

081 Право

ГАРАСИМІВ

Тарас Зеновійович

д.ю.н., проф.

заступник директора Інституту права, психології та інноваційної освіти з наукової та міжнародної діяльності

Phd.081@lpnu.ua

taras.z.harasymiv@lpnu.ua

101 Екологія

САБАДАШ

Віра Василівна

к.т.н., доц.

доцент кафедри екології та збалансованого природокористування

Phd.101@lpnu.ua

vira.v.sabadash@lpnu.ua

102 Хімія

АТАМАНЮК

Володимир Михайлович

д.т.н., проф.

завідувач кафедри хімічної інженерії

Phd.102@lpnu.ua

volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua

103 Науки про Землю

СОГОР

Андрій Романович

к.т.н., доц.

доцент кафедри картографії та геопросторового моделювання

Phd.103@lpnu.ua

andrii.r.sohor@lpnu.ua

105 Прикладна фізика та наноматеріали

МАТУЛКА

Дарія Василівна

к.т.н., доц..

доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства

Phd.105@lpnu.ua

dariya.v.matulka@lpnu.ua

111 Математика

НИТРЕБИЧ

Зіновій Миколайович

д.ф.-м.н., доц.

завідувач кафедри вищої математики

Phd.111@lpnu.ua

zinovii.m.nytrebych@lpnu.ua

113 Прикладна математика

МАРКОВИЧ

Богдан Михайлович

д.ф.-м.н., доц.

професор кафедри прикладної математики

Phd.113@lpnu.ua

bohdan.m.markovych@lpnu.ua

121 Інженерія програмного забезпечення

ЖУРАВЧАК

Любов Михайлівна

д.т.н., с.н.с.

професор кафедри програмного забезпечення

Phd.121@lpnu.ua

liubov.m.zhuravchak@lpnu.ua

122 Комп’ютерні науки

БАТЮК

Анатолій Євгенович

к.т.н., доц.

доцент кафедри автоматизованих систем управління

Phd.122@lpnu.ua

anatolii.y.batiuk@lpnu.ua

123 Комп’ютерна інженерія

ГОНСЬОР

Оксана Йосипівна

к.т.н., доц.

доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Phd.123@lpnu.ua

oksana.y.honsor@lpnu.ua

124 Системний аналіз

БАТЮК

Анатолій Євгенович

к.т.н., доц.

доцент кафедри автоматизованих систем управління

Phd.124@lpnu.ua

anatolii.y.batiuk@lpnu.ua

125 Кібербезпека

ПАРХУЦЬ

Любомир Теодорович

д.т.н., проф.

професор кафедри захисту інформації

Phd.125@lpnu.ua

liubomyr.t.parkhuts@lpnu.ua

131 Прикладна механіка

ДМИТЕРКО

Петро Романович

к.т.н.

старший викладач кафедри механіки та автоматизації машинобудування

Phd.131@lpnu.ua

petro.r.dmyterko@lpnu.ua

132 Матеріалознавство

ДМИТЕРКО

Петро Романович

к.т.н.

старший викладач кафедри механіки та автоматизації машинобудування

Phd.132@lpnu.ua

petro.r.dmyterko@lpnu.ua

133 Галузеве машинобудування

ДМИТЕРКО

Петро Романович

к.т.н.

старший викладач кафедри механіки та автоматизації машинобудування

Phd.133@lpnu.ua

petro.r.dmyterko@lpnu.ua

136 Металургія

ДМИТЕРКО

Петро Романович

к.т.н.

старший викладач кафедри механіки та автоматизації машинобудування

Phd.136@lpnu.ua

petro.r.dmyterko@lpnu.ua

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

КУЗНЕЦОВА

Марта Ярославівна

к.т.н.

доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Phd.141@lpnu.ua

marta.y.kuznetsova@lpnu.ua

144 Теплоенергетика

КУЗНЕЦОВА

Марта Ярославівна

к.т.н.

доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Phd.144@lpnu.ua

marta.y.kuznetsova@lpnu.ua

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованітехнології

КУЗНЕЦОВА

Марта Ярославівна

к.т.н.

доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

 

Phd.151@lpnu.ua

marta.y.kuznetsova@lpnu.ua

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ГОНСЬОР

Оксана Йосипівна

к.т.н., доц.

доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Phd.152@lpnu.ua

oksana.y.honsor@lpnu.ua

153 Мікро- та наносистемна техніка

ОСТРОВСЬКИЙ

Ігор Петрович

д.т.н., проф.

професор кафедри напівпровідникової електроніки

Phd.153@lpnu.ua

ihor.p.ostrovskyi@lpnu.ua

161 Хімічні технології та інженерія

АТАМАНЮК

Володимир Михайлович

д.т.н., проф.

завідувач кафедри хімічної інженерії

Phd.161@lpnu.ua

volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua

162 Біотехнології та біоінженерія

КРИЧКОВСЬКА

Аеліта Миронівна

к.ф.н.,

доц.

доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Phd.162@lpnu.ua

aelita.m.krychkovska@lpnu.ua

171 Електроніка

БЕШЛЕЙ

Микола Іванович

к.т.н.

докторант кафедри телекомунікацій

Phd.171@lpnu.ua

mykola.i.beshlei@lpnu.ua

172 Телекомунікації та радіотехніка

БЕШЛЕЙ

Микола Іванович

к.т.н.

докторант кафедри телекомунікацій

Phd.172@lpnu.ua

mykola.i.beshlei@lpnu.ua

181 Харчові технології

АТАМАНЮК

Володимир Михайлович

д.т.н., проф.

завідувач кафедри хімічної інженерії

Phd.181@lpnu.ua

volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua

183 Технології захисту навколишнього середовища

САБАДАШ

Віра Василівна

к.т.н., доц.

доцент кафедри екології та збалансованого природокористування

Phd.183@lpnu.ua

vira.v.sabadash@lpnu.ua

186 Видавництво та поліграфія

РІЗНИК

Олег Яремович

к.т.н., доц.

доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи

Phd.186@lpnu.ua

oleh.y.riznyk@lpnu.ua

191 Архітектура та містобудування

ТОПИЛКО

Світлана Ігорівна

канд. арх., доц.

доцент каф. дизайну та основ архітектури

Phd.191@lpnu.ua

svitlana.i.topylko@lpnu.ua

192 Будівництво та цивільна інженерія

МАРУЩАК

Уляна Дмитрівна

д.т.н., доц.

доцент кафедри будівельного виробництва

Phd.192@lpnu.ua

uliana.d.marushchak@lpnu.ua

193 Геодезія та землеустрій

СОГОР

Андрій Романович

к.т.н., доц.

доцент кафедри картографії та геопросторового моделювання

Phd.193@lpnu.ua

andrii.r.sohor@lpnu.ua

226 Фармація, промислова фармація

КРИЧКОВСЬКА

Аеліта Миронівна

к.ф.н.,

доц.

доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Phd.226@lpnu.ua

aelita.m.krychkovska@lpnu.ua

231 Соціальна робота

ІВАСЕЧКО

Ольга Ярославівна

к.політ.н., доц.

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Phd.231@lpnu.ua

olha.y.ivasechko@lpnu.ua

274 Автомобільний транспорт

БУРА

Романа Романівна

док.філос.

асистент кафедри транспортних технологій

Phd.274@lpnu.ua

romana.r.bura@lpnu.ua

275 Транспортні технології (за видами)

БУРА

Романа Романівна

док.філос. 

 

асистент кафедри транспортних технологій

Phd.275@lpnu.ua

romana.r.bura@lpnu.ua

281 Публічне управління та адміністрування

ДЗЮРАХ

Юрій Михайлович

доктор філософії

доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Phd.281@lpnu.ua

yurii.m.dziurakh@lpnu.ua

ДРУГОВ

Олексій Олександрович

д.е.н., проф.

професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

Phd.281-2@lpnu.ua

oleksii.o.druhov@lpnu.ua

ШОСТАК

Наталія Олександрівна

-

фахівець деканату Навчально-наукового інституту державного управління

Phd.281-3@lpnu.ua

nataliia.o.shostak@lpnu.ua

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ІВАСЕЧКО

Ольга Ярославівна

к.політ.н., доц.

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Phd.291@lpnu.ua

olha.y.ivasechko@lpnu.ua

292 Міжнародні економічні відносини

ЗАВЕРБНИЙ

Андрій Степанович

д.е.н., доц.

доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Phd.292@lpnu.ua

andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

МИЩИШИН

Ольга Львівна

доктор філософії

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Phd.292-2@lpnu.ua

olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua

 

 

Оновлено 5 місяців тому