Разова СВР ДФ 35.052.101 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лиса Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

д.держ.упр., професор Петровський Петро Михайлович
E-mail
Petro.M.Petrovsky@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(050) 370-97-47
Дисертацію прийнято до захисту
29.12.2021
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Механізми реформування системи інституційного догляду дітей соціально вразливих категорій: регіональний аспект»
Автор дисертації
Лис Володимир Володимирович
Науковий керівник
к.держ.упр., доцент Колосовська Ірина Ігорівна
Дата захисту
21.01.2022 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м.Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16, Навчально-науковий інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка», ауд. 230

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 83 від 26.04.2022 р.; наказ № 64-5-10 від 26.04.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації