Разова СВР ДФ 35.052.099 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савчака Романа Несторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

д.арх., професор Проскуряков В.І.
E-mail
proskuryakov_das@ukr.net
Номер(и) телефону
+38 (032) 224-83-70
Дисертацію прийнято до захисту
10.02.2022
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Архітектура польських театрів України. Принципи типології та проектування
Автор дисертації
Савчак Роман Несторович
Науковий керівник
к.арх., доцент Гой Богдан Володимирович
Дата захисту
30.06.2022 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 87 від 25.10.2022 р.; наказ № 334-5-10 від 25.10.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації