Разова СВР ДФ 35.052.098 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельника Романа Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович
E-mail
vasyl.m.teslyuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
067-932-40-06
Дисертацію прийнято до захисту
17.12.2021
Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Інформаційна технологія управління енергодинамічними режимами за наявності поновлювальних джерел енергії
Автор дисертації
Мельник Роман Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Медиковський М.О.
Дата захисту
30.12.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 28а (навчальний корпус №5 Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія №807)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації