Разова СВР ДФ 35.052.096 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ватаманюк Любов Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

д.ю.н., професор Жаровська Ірина Мирославівна
E-mail
iryna.m.zharovska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
13.12.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Інститут правосуддя в Україні: ціннісний вимір
Автор дисертації
Ватаманюк Любов Василівна
Науковий керівник
д.ю.н., професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Дата захисту
28.12.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 83 від 26.04.2022 р.; наказ № 64-5-10 від 26.04.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації