Разова СВР ДФ 35.052.094 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Маціпури Павла Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

д.т.н., професор Гринишин Олег Богданович
E-mail
oleh.b.hrynyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-21-66
Дисертацію прийнято до захисту
14.12.2021
Спеціальність
161 хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Інтенсифікація процесу модифікації бітумів епоксидними сполуками
Автор дисертації
Маціпура Павло Анатолійович
Науковий керівник
д.т.н.проф. Старчевський Володимир Людвікович
Дата захисту
27.12.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра 9, 9-й навчальний корпус, кімн. 116

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 85 від 28.06.2022 р.; наказ № 131-5-10 від 28.06.2022 р.)