Разова СВР ДФ 35.052.093 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сосонки Ірини Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю

д.т.н., професор Третяк Корнилій Романович
E-mail
kornylii.r.tretiak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258 26 98; (032) 258 22 34
Дисертацію прийнято до захисту
06.12.2021
Спеціальність
103 Науки про Землю
Назва дисертаційної роботи
Аналіз та оцінка якості часових серій координат референцних GNSS-станцій України
Автор дисертації
Сосонка Ірина Іванівна
Науковий керівник
д.т.н. Савчук Степан Григорович
Дата захисту
28.12.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації