Разова СВР ДФ 35.052.092 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Машталер Анастасії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 – хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 – хімічні технології та інженерія

д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
E-mail
myroslav.mal@gmail.com
Номер(и) телефону
050-371-47-01
Дисертацію прийнято до захисту
03.12.2021
Спеціальність
161 хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Засади технології сорбентів на основі природного клиноптилоліту, модифікованого сріблом
Автор дисертації
Машталер Анастасія Сергіївна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Знак З.О.
Дата захисту
28.12.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. св. Юри 9, (9 корпус, аудиторія № 314 у Національному університеті “Львівська Політехніка”)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 83 від 26.04.2022 р.; наказ № 64-5-10 від 26.04.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації