Разова СВР ДФ 35.052.091 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костерова Олександра Олексійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

д.т.н., професор Микийчук Микола Миколайович
E-mail
mss@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
+38(032)258-23-94
Дисертацію прийнято до захисту
07.12.2021
Спеціальність
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Назва дисертаційної роботи
Удосконалення та дослідження державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі
Автор дисертації
Костеров Олександр Олексійович
Науковий керівник
к.т.н. Паракуда Василь Васильович
Дата захисту
23.12.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 28А (5 корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №707)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)