Разова СВР ДФ 35.052.089 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Табачишина Данила Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз

д.т.н., професор Литвин Василь Володимирович
E-mail
Vasyl.V.Lytvyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
067-777-95-46
Дисертацію прийнято до захисту
06.12.2021
Спеціальність
124 Системний аналіз
Назва дисертаційної роботи
Системні методи та засоби аналізу параметрів сталого зростання соціополісів
Автор дисертації
Табачишин Данило Романович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
Дата захисту
21.12.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.