Разова СВР ДФ 35.052.084 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Строїча Василя Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

д.ю.н., професор Кельман Михайло Степанович
E-mail
Mykhailo.S.Kelman@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
22.11.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Сучасні соціально-правові механізми протидії злочинності в Україні
Автор дисертації
Строїч Василь Васильович
Науковий керівник
д.ю.н., професор Гумін Олексій Михайлович
Дата захисту
20.12.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації