Разова СВР ДФ 35.052.083 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дорош Ірини Миронівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

д.держ.упр., доцент Білик Олена Іванівна
E-mail
olena.i.bilyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30
Дисертацію прийнято до захисту
18.10.2021
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Адміністрування стресових ситуацій в органах публічної влади
Автор дисертації
Дорош Ірина Миронівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Дата захисту
30.11.2021 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (ІV навчальний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 209-А)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.