Разова СВР ДФ 35.052.081 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Огонька Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191Архітектура та містобудування

д.арх., професор Черкес Богдан Степанович
E-mail
bohdan.s.cherkes@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-39
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Архітектурно-планувальна організація та розвиток нових територіальних громад рекреаційної спеціалізації (на прикладі Тернопільської області)
Автор дисертації
Огоньок Юрій Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., професор Габрель Микола Михайлович
Дата захисту
02.12.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 83 від 26.04.2022 р.; наказ № 64-5-10 від 26.04.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації