Разова СВР ДФ 35.052.080 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Качура Олександра Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 131 Прикладна механіка

д.т.н., професор Харченко Євген Валентинович
E-mail
yevhen.v.kharchenko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
067-672-14-83
Дисертацію прийнято до захисту
16.08.2021
Спеціальність
131 Прикладна механіка
Назва дисертаційної роботи
Обґрунтування параметрів дискретно-континуальних міжрезонансних вібраційних машин з керованим кривошипно-шатунним приводом
Автор дисертації
Качур Олександр Юрійович
Науковий керівник
д.т.н., проф., директор ІМІТ Ланець Олексій Степанович
Дата захисту
22.09.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея,5 (4-й навчальний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №209а)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 79 від 28.12.2021 р.; наказ № 367-5-10 від 28.12.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації