Разова СВР ДФ 35.052.077 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кручініної Оксани Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

д. політ. н., професор Луцишин Галина Іванівна
E-mail
halyna.i.lutsyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-89
Дисертацію прийнято до захисту
05.07.2021
Спеціальність
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Назва дисертаційної роботи
«Міжнародні неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри»
Автор дисертації
Кручініна Оксана Юріївна
Науковий керівник
к. політ. н., доцент Дорош Леся Олексіївна
Дата захисту
09.08.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.