Разова СВР ДФ 35.052.076 з правом до прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лотоцької Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

д.арх., проф., зав. кафедри ДОА Лінда Світлана Миколаївна
E-mail
svitlana.m.linda@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)258-25-36
Дисертацію прийнято до захисту
06.07.2021
Спеціальність
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Назва дисертаційної роботи
Технологічні основи реставрації алебастрових виробів в архітектурі та мистецтві
Автор дисертації
Лотоцька Олена Володимирівна
Науковий керівник
д.арх., доц. Рибчинський Олег Валерійович
Дата захисту
27.09.2021 - 15:30
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 79 від 28.12.2021 р.; наказ № 367-5-10 від 28.12.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації: частина 1, частина 2.