Разова СВР ДФ 35.052.074 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коник Соломії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

д.т.н., професор Габрель Микола Михайлович
E-mail
mykola.m.habrel@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-99
Дисертацію прийнято до захисту
15.06.2021
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
«Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на прикладі Львова)»
Автор дисертації
Коник Соломія Ігорівна
Науковий керівник
к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна
Дата захисту
29.06.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.