Разова СВР ДФ 35.052.072 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Старчевського Романа Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 хімічні технології та інженерія.

д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович
E-mail
zoryan.h.pikh@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+380679125888
Дисертацію прийнято до захисту
02.06.2021
Спеціальність
161 хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
«Трансестерифікація тригліцеридів у присутності гетерогенних каталізаторів»
Автор дисертації
Старчевський Роман Олегович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Мельник Степан Романович
Дата захисту
06.07.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
пл. Св. Юра, 3/4, ( 8 корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 339)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.