Разова СВР ДФ 35.052.071 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вашкурак Уляни Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 хімічні технології та інженерія.

д.т.н., проф. Старчевський Володимир Людвікович
E-mail
vstarch@polynet.lviv.ua
Номер(и) телефону
0503706377
Дисертацію прийнято до захисту
28.05.2021
Спеціальність
161 хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
«Вдосконалення кавітаційних технологій очищення промислових стічних вод»
Автор дисертації
Вашкурак Уляна Юріївна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Шевчук Л.І.
Дата захисту
30.06.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юри ¾ , ( 8 корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 339)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.
Відеозапис захисту дисертації.