Разова СВР ДФ 35.052.068 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гуцул Роксолани Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
E-mail
oleksii.m.humin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту
25.08.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Кримінологічне забезпечення індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх
Автор дисертації
Гуцул Роксолана Романівна
Науковий керівник
к.ю.н., доц. Якимова Світлана Валентинівна
Дата захисту
30.09.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 79 від 28.12.2021 р.; наказ № 367-5-10 від 28.12.2021 р.)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації