Разова СВР ДФ 35.052.067 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бадейнова Олександра Михайловича здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

д.т.н., професор Вікович Ігор Андрійович
E-mail
wikovigor@gmail.com
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-24-89
Дисертацію прийнято до захисту
24.05.2021
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування
Назва дисертаційної роботи
«Динаміка навантажень та покращення пружно-демпфуючих характеристик тягово-зчіпних пристроїв триланкового автопоїзда»
Автор дисертації
Бадейнов Олександр Михайлович
Науковий керівник
д.т.н. Зінько Роман Володимирович
Дата захисту
31.05.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія No226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.