Разова СВР ДФ 35.052.065 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балашової Оксани Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Голова ради: д.політ.н., професор Турчин Ярина Богданівна
E-mail
ihsn.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-50
Дисертацію прийнято до захисту
11.05.2021
Спеціальність
052 Політологія
Назва дисертаційної роботи
Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 роки)
Автор дисертації
Балашова Оксана Володимирівна
Науковий керівник
д.політ.н., професор Сидорук Тетяна Вікторівна
Дата захисту
31.05.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.