Разова СВР ДФ 35.052.064 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Олійника Ярослава Святославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

д.ю.н., професор Гумін Олексій Михайлович
E-mail
oleksii.m.humin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту
31.05.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
«Методика розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи»
Автор дисертації
Олійник Ярослав Святославович
Науковий керівник
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
Дата захисту
24.06.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.