Разова СВР ДФ 35.052.063 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мисака Ігоря Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Голова ради: д.т.н., професор Чернюк Володимир Васильович
E-mail
v.cherniuk@ukr.net
Номер(и) телефону
(032) 258-25-14
Дисертацію прийнято до захисту
26.04.2021
Спеціальність
192 Архітектура та будівництво
Назва дисертаційної роботи
«Гідравлічне моделювання мереж дощового водовідведення за наявності регулювання стоку»
Автор дисертації
Мисак Ігор Васильович
Науковий керівник
к.т.н., доцент Жук Володимир Михайлович
Дата захисту
26.05.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.
Відеозапис захисту дисертації.