Разова СВР ДФ 35.052.062 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клачко Олени Ростиславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія

Голова ради: д.х.н., доцент Стасевич Марина Володимирівна
E-mail
maryna.v.stasevych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+380996656408
Дисертацію прийнято до захисту
23.04.2021
Спеціальність
102 Хімія
Назва дисертаційної роботи
«Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4- тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти та їх розчинів в органічних розчинниках»
Автор дисертації
Клачко Олена Ростиславівна
Науковий керівник
д.х.н. Сергеєв Валентин Вікторович
Дата захисту
17.05.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вулиця Шептицьких, 3/4 (8 корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №141)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.