Разова СВР ДФ 35.052.060 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Філіпчука Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Голова ради: д. арх., професор Лінда Світлана Миколаївна
E-mail
svitlana.m.linda@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-36
Дисертацію прийнято до захисту
22.04.2021
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів для дітей та молоді
Автор дисертації
Філіпчук Юрій Володимирович
Науковий керівник
д. арх., проф. Проскуряков В. І.
Дата захисту
18.05.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.