Разова СВР ДФ 35.052.058 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гоголя Марка Мироновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Голова ради: д.т.н., професор Соболь Христина Степанівна
E-mail
sobol@ukr.net
Номер(и) телефону
(032) 258-25-17
Дисертацію прийнято до захисту
19.04.2021
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
«Фотокаталітичні композиційні в`яжучі та наномодифіковані оздоблювальні розчини на їх основі»
Автор дисертації
Гоголь Марко Миронович
Науковий керівник
д.т.н., професор Саницький Мирослав Андрійович
Дата захисту
19.05.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.