Разова СВР ДФ 35.052.057 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Радіонова Микити Павловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

Голова ради: д.т.н., професор Гумницький Ярослав Михайлович
E-mail
jgumnitsky@ukr.net
Номер(и) телефону
+38 (097) 471-63-74
Дисертацію прийнято до захисту
15.04.2021
Спеціальність
101 Екологія
Назва дисертаційної роботи
«Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування»
Автор дисертації
Радіонов Микитa Павлович
Науковий керівник
д.т. н., професор Юрченко Валентина Олександрівна
Дата захисту
07.05.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.