Разова СВР ДФ 35.052.050 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Андрущака Володимира Степановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Голова ради: д.т.н., доцент Кирик Мар’ян Іванович
E-mail
marian.i.kyryk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(067)6711620
Дисертацію прийнято до захисту
06.05.2021
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва дисертаційної роботи
Моделі управління потоками інфокомунікаційних мереж з використанням методів штучного інтелекту і машинного навчання
Автор дисертації
Андрущак Володимир Степанович
Науковий керівник
д.т.н., доц. Кайдан М.В.
Дата захисту
07.06.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи:  Google Meet

 

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.