Разова СВР ДФ 35.052.049 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бешлей Галини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Голова ради: д.т.н., доцент Опірський Іван Романович
E-mail
iopirsky@gmail.com
Номер(и) телефону
(093)2480345
Дисертацію прийнято до захисту
23.04.2021
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва дисертаційної роботи
Моделі та метод оптимального розподілу мережних ресурсів в програмно- конфігурованих гетерогенних мережах мобільного зв'язку
Автор дисертації
Бешлей Галина Влодимирівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Климаш М.М.
Дата захисту
12.05.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.