Разова СВР ДФ 35.052.048 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гончар Світлани Йосипівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Голова ради: д.е.н., професор Алєксєєв Ігор Валентинович
E-mail
ihor.v.alieksieiev@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-93
Дисертацію прийнято до захисту
24.03.2021
Спеціальність
051 Економіка
Назва дисертаційної роботи
Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці
Автор дисертації
Гончар Світлана Йосипівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
Дата захисту
15.04.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (IV навчальний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія № 209а)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.