Разова СВР ДФ 35.052.047 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костюк-Пукаляк Оксани Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Голова ради: д.е.н., професор Алєксєєв Ігор Валентинович
E-mail
alexeev@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-10
Дисертацію прийнято до захисту
25.03.2021
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа, страхування
Назва дисертаційної роботи
Грошові потоки електронного бізнесу
Автор дисертації
Костюк-Пукаляк Оксана Михайлівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Хома І.Б.
Дата захисту
15.04.2021 - 16:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія 226

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.