Разова СВР ДФ 35.052.046 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Максюти Наталії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища

Голова ради: д.т.н., професор Петрушка Ігор Михайлович
E-mail
ihor.m.petrushka@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+380676712825
Дисертацію прийнято до захисту
23.03.2021
Спеціальність
183 Технології захисту навколишнього середовища
Назва дисертаційної роботи
«Удосконалення моніторингу атмосферного повітря агломерацій (на прикладі м. Полтава)»
Автор дисертації
Максюта Наталія Сергіївна
Науковий керівник
к.т.н. Голік Юрій Степанович
Дата захисту
26.04.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка"аудиторія 226

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.