Разова СВР ДФ 35.052.045 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Камінського Андрія Тарасовича здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Голова ради: д.т.н., доцент Марущак Уляна Дмитрівна
E-mail
uliana.d.marushchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-41
Дисертацію прийнято до захисту
19.04.2021
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
«Ремонтні суміші з підвищеними експлуатаційними властивостями на основі лужного портландцементу»
Автор дисертації
Камінський Андрій Тарасович
Науковий керівник
д.т.н. Кропивницька Тетяна Павлівна
Дата захисту
19.05.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.