Разова СВР ДФ 35.052.042 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лісної-Міськів Наталії Євстахівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Голова ради: д.пед.н., професор Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-12
Дисертацію прийнято до захисту
04.03.2021
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Назва дисертаційної роботи
«Праксеологічні засади підготовки майбутніх медичних сестер до професійної діяльності»
Автор дисертації
Лісна-Міськів Наталія Євстахівна
Науковий керівник
д.пед.н., професор Романишина Людмила Михайлівна
Дата захисту
15.04.2021 - 12:30
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.