Разова СВР ДФ 35.052.041 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лукашевської Уляни Тарасівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування / 281 Публічне управління та адміністрування

Голова ради: д.н.держ.упр., проф. Криштанович Мирослав Франкович
E-mail
myroslav.f.kryshtanovych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-23
Дисертацію прийнято до захисту
09.03.2021
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Публічне управління розвитком фінансових технологій в умовах реформування фінансової системи України
Автор дисертації
Лукашевська Уляна Тарасівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
Дата захисту
16.04.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.