Разова СВР ДФ 35.052.040 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Панченка Олексія Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Голова ради: д.т.н., доц. Стрихалюк Богдан Михайлович
E-mail
bohdan.m.strykhaliuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(093)9200698
Дисертацію прийнято до захисту
26.03.2021
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва дисертаційної роботи
Адаптивне управління ресурсами та якістю обслуговування у програмно- конфігурованих сервісно-орієнтованих телекомунікаційних мережах
Автор дисертації
Панченко Олексій Михайлович
Науковий керівник
д.т.н., доц. Демидов І.В.
Дата захисту
22.04.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.