Разова СВР ДФ 35.052.038 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Соловій Христини Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

Голова ради: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
E-mail
ihor.m.petrushka@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-32-24
Дисертацію прийнято до захисту
25.01.2021
Спеціальність
101 Екологія
Назва дисертаційної роботи
Комбіновані біологічно–адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод
Автор дисертації
Соловій Христина Михайлівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Дата захисту
25.02.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, головний корпус, 226 аудиторія

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.