Разова СВР ДФ 35.052.037 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Нестеренко Анни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
E-mail
iryna.m.zharovska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
02.02.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в інформаційному середовищі
Автор дисертації
Нестеренко Анна Олександрівна
Науковий керівник
д.ю.н. Лесько Наталія Володимирівна
Дата захисту
20.04.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.