Разова СВР ДФ 35.052.035 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кашуби Оксани Мирославівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура і будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування.

Голова ради: д.арх., проф. Черкес Богдан Степанович
E-mail
bohdan.s.cherkes@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)258-27-25
Дисертацію прийнято до захисту
30.12.2020
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Архітектурно-просторова організація автомобільних пунктів пропуску на західних кордонах України
Автор дисертації
Кашуба Оксана Мирославівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Габрель М.М.
Дата захисту
04.02.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації